Server4all

בדיקת מהירות גלישה

שרת פרוקסישרת הפרוקסי משמש בעיקר רשתות  מחשבים של חברות וארגונים לשם שליטה ברשת המחשבים שלהם. כאשר מחשב נכנס לדף אינטרנט, השרת שומר את הדף ומאפשר לכל מחשב ברשת המחשבים גישה אליו. בצורה זו נוצר לכל רשת המחשבים מאגר משאבים חיצוניים (דפי אינטרנט) שהגישה אליהם מהירה במיוחד. כמו כן באמצעות השרת ניתן למנוע כניסה של משתמשים לא מורשים אל דפי הארגון, לעקוב אחר הגלישה באינטרנט של כל מחשבי הרשת, לחסום כניסה לאתרים מסוימים ולמנוע הורדות לא חוקיות של תוכנות וקבצים. ניתן ללמוד עוד על שרת הפרוקסי ואף להורידו באתר www.multiproxy.org

ישנם סוגים שונים של שרתי פרוקסי, מיוחד מביניהם הוא שרת הפרוקסי האנונימי. כאשר מחשב גולש ברשת האינטרנט כתובת ה-IP  שלו גלויה לכל. כאשר המחשב מחובר לשרת פרוקסי אנונימי כתובת ה-IP שלו נותרת חסויה ובמקומה מוצגת כתובת ה-IP של השרת. ישנה אפשרות למנוע מתוכנות לזהות שזו כתובת של שרת פרוקסי ולא כתובת IP רגילה. בשרתי פרוקסי אנונימיים משתמשים גולשים שאינם מעוניינים שיהיה ניתן לעקוב אחר גלישותיהם . השימוש בשרת פרוקסי אנונימי טומן בחובו חסרון אחד משמעותי והוא שהגלישה באינטרנט נעשית איטית מאוד.  ניתן להיכנס לאתר פרוקסי אנונימי הישראלי לקרוא עליו עוד ואף להורידו.