Server4all

בדיקת מהירות גלישה

שרת DNS


התשתית העיקרית של רשת האינטרנט הוא שרת DNS. טרם המצאת השרת, היה צורך בהקלדת כתובת IP של אתר מסוים כדי להגיע אליו. מאחר ובני האדם מסוגלים לזכור ביתר קלות שמות על פני מספרים הומצא השרת DNS. תפקיד השרת הוא לתרגם את הכתובת המילולית של האתר שהמשתמש מזין לכתובת ה-IP של האתר. ומכאן שמו -              Domain Name System . במערכת השרתים קיימת חלוקה לאזורים כאשר כל שרת אחראי על אזור מסוים וקיימת היררכיה כאשר כל שרת אחראי על אזור ממוקד יותר. השרתים יודעים להפנות את בקשת תרגום הכתובת אל השרתים האחראים על האזור אליו שייכת הכתובת או אל שרת שבזיכרון המטמון שלו קיימת התשובה. כאשר משתמש מקליד כתובת לדוגמא עם סיומת co.il הוא ראשית עובר אל השרת האחראי על אזור השמות הישראלים, והוא יפנה אותנו אל אזור העסקים וכך הלאה עד שתמצא התשובה.

המחשב הביתי לא מנהל בקשות משרת DNS באופן גלוי. השרת מוסתר והמשתמש לא צריך לעשות בקשות באופן יזום. כאשר משתמש פרטי מקליד כתובת אתר, דפדפן האינטרנט שלו יחפש את התשובה בשירות שמספקת מערכת ההפעלה של המחשב. רק במידה ומערכת ההפעלה אינה מוצאת את התשובה הדפדפן מחפש אותה בשרת DNS.
בכל שרת DNS קיימת קטגורית זמן חיי תשובה. על מנת למנוע עומס על השרתים עקב בקשות שחוזרות על עצמן, כל תשובה נשמרת במאגר לזמן מסוים. כאשר פגים חיי התשובה היא נמחקת מהזיכרון ויש צורך בבקשה מחדש.
מלבד תרגום כתובת מילולית לכתובת IP, שרתי DNS  מסוגלים לספק את מיקום שרת DNS של האתר המבוקש, שם המתחם שלו וכדומה. השרת משמש כמעין מאגר מידע על כל האתרים.
לשרת DNS קיים חסרון אחד ומשמעותי. למרות החשיבות העצומה שלו בתפעול רשת האינטרנט כולה הוא חשוף לפגיעות מכוונות מאחר ואינו תומך אבטחה. ניתן להשחיל כתובת מילולית שכמעט זהה לכתובת של אתר קיים ולגרום לשרת לחשוב שזהו האתר המקורי. בצורה זו המשתמש מגיע אל האתר המזויף שמשמש לעיתים קרובות נוכלים המעוניינים לגלות סיסמאות של גולשים או אתרי ריגול וסוסים טרויאנים. המקרה המפורסם ביותר בארץ שייך לאתר בנק הפועלים. נוכלים השחילו כתובת כמעט זהה לאתר הבנק וזייפו את דף הבית של הבנק. בצורה כזו גולשים רבים שחיפשו את האתר המקורי נשלחו על ידי שרת DNS אל האתר המזויף והקישו בו את פרטיהם האישיים וסיסמת הכניסה